Facebook Pixel Tracker

312ԿՎ Արևային ջրատաքացուցիչներ R2E2-ի համար


3 համակարգեր Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի պատվերով քրեակատարողական հիմնարկներում:

  • 160 կՎտ Կոշում,
  • 80 կՎտ Սևանում,
  • 72 կՎտ Նուբարաշենում