Facebook Pixel Tracker

Ծառայություններ

Սոլար Գրուպը իր բոլոր հաճախորդներին տրամադրում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ անհատական լուծումներ, խորհրդատվություն և աուդիտ, ֆինանսավորում, համակարգերի իրականացում և սպասարկում: Մեր թիմը ընտրելով՝ դուք երաշխավորվում եք, որ վերոհիշյալ ծառայություններն իրականացվելու են միջազգային չափանիշներին համապատասխան:


  • Անհատականացված լուծումներ

Անհատականացված լուծումներ

Մեր թիմը բաղկացած է բարձրակարգ մասնագետներից, որոնք նորարարական լուծումներ են առաջարկում վերականգնվող էներգիայի համակարգերի՝ հիմնականում արևային կայանների համար: Համակարգերը նախագծվում են միջազգային չափանիշներով: Որոշումների կայացման հիմնական նկատառումներն են որակը, ծախսարդյունավետությունը և հուսալիությունը:

  • Արևային կայանների տեղադրման համար որհրդատվություն և աուդիտ

Խորհրդատվություն և աուդիտ

Մենք տրամադրում ենք տեխնիկական խորհրդատվական ծառայություններ միջազգային անվտանգության և շինարարության չափանիշներին համապատասխան: Հաջորդ քայլը էներգետիկ աուդիտն է, որը բաղկացած է շենքի կամ ձեռնարկության էներգիայի սպառման վերլուծությունից: Աուդիտները ներառում են շենքերի և ձեռնարկությունների գործունեության ցուցանիշներից ստացված էներգաարդյունավետության միջոցների սպառիչ ցանկ, ինչպես նաև ֆինանսական վերլուծություն:

  • Ֆինանսավորում արևային կայանների տեղադրման համար

Ֆինանսավորում

Մեր բանկային գործընկերների հետ միասին մենք մեր հաճախորդներին տրամադրում ենք տարբեր ճկուն ֆինանսավորման գործիքներ՝ հնարավոր դարձնելով արևային էներգիայի օգտագործումը գրեթե բոլորի համար և միևնույն ժամանակ խնայելով էներգիայի ծախսերը:

  • արևային կայանների իրականացում և սպասարկում

Իրականացում և սպասարկում

Մենք առաջարկում ենք վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների ոլորտում տարբեր չափերի և բարդության բարձրորակ լուծումներ: Հաճախորդին տրվում է տեղադրված համակարգի մոնիթորինգի հնարավորություն իրական ժամանակում: Ընկերությունն ունի երաշխիքային ժամանակահատվածում սպասարկման և հետագա վերազինման հնարավորություն: