Հեռախոս: +374 11 79 00 97
E-mail: info@solargroup.am
9:00-19:00
Solar Group

Մեր նպատակն է Հայաստանում զարգացնել վերականգնողական էներգիայի ոլորտը։ Ինժիներական և տեխնոլոգիական նոր լուծումներով, դարձնել այն հզոր և էական տնտեսական գործիք։

Հետևեք մեզ
ENERUP
Ծրագրեր
ENERUP

Սոլար Գրուպ ընկերությունը համագործակցում է միջազգային ընկերությունների հետ և մատուցում է հեռահար ինժիներական ծառայություններ։ Ծանոթ լինելով շուկաներին, տենդենսներին և ապագա սպասելիքներից, մենք նպատակ ունենք անրադարնալ տեղական տեխնոլոգիական համայնքին, նպատակ ունենալով զարգացնել վերականգնողական էներգետիկայի նորարարական և տեխնոլոգիական դաշտը։ 

Մենք պատրաստական ենք աջակցել մտքերին, որոնք կարող ենք դառնալ հսկայական ընկերություններ ի շնորհիվ միջազգային կապերի և մեր մասնագիտական գիտելիքենրի։ Հայտերը ընդունվում են պրեզենտացիոն ֆորմատով, որտեղ պետք է մանրամասն նկարագրվեն․

– բուն գաղափարը

– առավելությունները 

– յուրահատուկ լինելը

– օգտակարությունը

– ֆինանսական ակնկալիքները

– աշխատանքային թմի պատկերացումները

 

Ուղարկել հայտ 

Startup form text